Tips!

Leva & Bo - - Hemgjort -

Vi har an­vänt van­ligt soc­ker och ­färsk­pres­sad ci­tronsaft, som

gör syl­ten li­te tjoc­ka­re. Vill du mins­ka på sock­ret bör du till­sät­ta kon­ser­ve­rings­me­del el­ler an­vän­da sylt­soc­ker. Det går ock­så bra att

fry­sa in sylt och saft med låg soc­ker­halt. El­ler var­för in­te syl­ta och saf­ta på frys­ta bär? Då kan du syl­ta och saf­ta när som helst. Tänk på att för­va­ra sylt och saft i kyl­skåp för längst håll­bar­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.