Körs­bärs­sylt

Leva & Bo - - Hemgjort -

Bind gär­na in körs­bärskär­nor­na i en bit dub­bel­vikt gas­väv och låt dem ko­ka till­sam­mans med bä­ren. Ta upp och kas­ta när syl­ten har ko­kat klart. cir­ka 1 li­ter • cir­ka 1 ½ kg körs­bär el­ler

mo­rel­ler • 3 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft • 8 dl strö­soc­ker

Ren­sa bä­ren och skölj dem i ett durk­slag.

Ta ur kär­nor­na med en körs­bär­sur­kär­na­re.

Mätt upp bär, ci­tronsaft och soc­ker i en sylt­gry­ta. Värm upp lång­samt och sjud tills bä­ren fylls av lag och sjun­ker ner i syl­ten, 15-20 mi­nu­ter.

Ös upp syl­ten i re­na, var­ma glas­bur­kar än­da upp till kan­ten. Sätt ge­nast på lock och för­va­ra i kyl­skåp.

1

2

3

4 In­kok­ta körs­bär i va­nilj- & ci­tron­si­rap

Va­nilj­pul­ver gjort på mald va­nilj­stång finns att kö­pa i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­bu­ti­ker. 1 ½ li­ter • 1 kg körs­bär • 4 dl strö­soc­ker • 2 tsk va­nilj­pul­ver

el­ler 1 va­nilj­stång, de­lad • 2 ½ dl vat­ten • 2–3 bi­tar skal av en ci­tron • ½ ci­tron, färsk­pres­sad saft

Ren­sa och skölj bä­ren. Ta ur kär­nor­na med en körs­bär­sur­kär­na­re. Skölj av ci­tro­nen or­dent­ligt.

Blan­da soc­ker, va­nilj­pul­ver el­ler de­lad va­nilj­stång och vat­ten i en sylt­gry­ta och ko­ka tills sock­ret smält. Lägg i körs­bär och ci­tron­skal, till­sätt ci­tronsaf­ten.

Ko­ka upp och sjud körs­bä­ren på mel­lan­stark vär­me tills bä­ren blir ge­nom­kok­ta, cir­ka 20 mi­nu­ter.

Ta upp bä­ren i en ren bun­ke. Ko­ka ihop la­gen till si­raps­kon­si­stens och häll den över bä­ren. Häll på re­na, var­ma glas­bur­kar och sätt ge­nast på lock.

För­va­ra si­ra­pen i kyl­skåp i 2-3 vec­kor.

1

2

3

4

5

KÖRS­BÄR. Häll upp ­syl­ten och ­si­ra­pen i fi­na glas­bur­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.