Hal­lon­si­rap

Leva & Bo - - Hemgjort -

Den här ljuv­li­ga si­ra­pen la­gar du en­kelt i vat­ten­bad. Si­ra­pen kan gö­ras på bå­de färs­ka och frys­ta bär. Späd si­ra­pen med vat­ten till saft el­ler ser­ve­ra ospädd som sås, till ex­em­pel till va­nilj­glass. cir­ka 3 dl • 500 g hal­lon • 2 dl strö­soc­ker

Blan­da hal­lon och soc­ker i en li­ten ka­strull el­ler en vär­metå­lig skål. Täck med plast­fo­lie.

Ställ ka­strul­len el­ler skå­len i en stör­re ka­strull med hett vat­ten. Låt stå på svag vär­me vär­me i cir­ka 1 tim­me. (Fyll på mer hett vat­ten ef­ter hal­va ti­den om det be­hövs)

Si­la ge­nom en fin­mas­kig sil. Häll på ren flas­ka och för­slut. För­va­ra i kyl­skåp.

1

2

3 Va­nilj­dof­tan­de ­ra­bar­ber- & hal­lonsaft

Finns det nå­got som är go­da­re än hem­gjord saft? Den här saf­ten pas­sar ock­så fint att ser­ve­ra som mål­tids­dryck. Späd den med vat­ten, lägg i någ­ra is­bi­tar och gär­na myn­tab­lad. 1 li­ter • 1 kg ra­bar­ber (cir­ka 2 li­ter

sku­ren ra­bar­ber) • 3 dl hal­lon • 4 dl vat­ten • 1 tsk färsk­pres­sad ci­tronsaft Be­räk­na per li­ter av­run­nen saft: • 4 dl strö­soc­ker • 1 tsk va­nilj­pul­ver av mald ­va­nilj­stång Skölj och skär ra­bar­ber i små bi­tar. Skölj hal­lo­nen.

Mät upp vat­ten och ci­tronsaft i en stor gry­ta. Lägg i ra­bar­ber och hal­lon och ko­ka i cir­ka 10 mi­nu­ter, el­ler tills allt är sön­der­kokt. Häll allt i en sil­ställ­ning att själv­rin­na i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Mät upp den av­run­na saf­ten och häll den i en ren gry­ta. Mät upp och rör ner sock­ret, cir­ka 1 dl i ta­get. Rör i va­nilj­pul­ver. Ko­ka upp saf­ten och ko­ka i cir­ka 1 mi­nut. Ta gry­tan från vär­men. Låt stå i 5 mi­nu­ter. Skum­ma av. Häll saf­ten på var­ma, re­na flas­kor och för­slut. För­va­ra i kyl­skåp.

1

2

3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.