En­zas ita­li­ens­ka jord­gubbs­sylt

Leva & Bo - - Hemgjort -

Re­cep­tet till den här syl­ten kom­mer från min ita­li­ens­ka vä­nin­na som är duk­tig på sylt. Hen­nes re­cept krä­ver li­te extra tid och pys­sel, men re­sul­tat blir vac­kert och du får en aro­ma­tisk sylt med he­la, näs­tan li­te ge­nom­skin­li­ga bär. cir­ka 1 li­ter • 1 kg jord­gub­bar (2 li­ter) • 9–10 dl soc­ker • 3 msk ci­tronsaft

Skölj jord­gub­bar­na och ta bort even­tu­ellt ska­da­de bär. Ta av blomfna­set. De­la sto­ra jord­gub­bar.

Var­va bär och soc­ker i en bun­ke, täck med plast­film och låt stå i 3–4 tim­mar tills bä­ren saf­tar sig. Ska­ka bun­ken 2–3 gång­er un­der ti­den.

Häll bä­ren i en sylt­gry­ta. Ring­la

1

2

3

över ci­tronsaf­ten. Het­ta upp lång­samt, ska­ka li­te på gry­tan då och då. Ko­ka på svag vär­me i cir­ka 3 mi­nu­ter. Ta upp bä­ren med en hål­slev i en bun­ke. Låt bä­ren kall­na.

Het­ta upp si­ra­pen i gry­tan. Lägg till­ba­ka bä­ren i si­ra­pen, ko­ka upp och sjud i 1–2 mi­nu­ter. Ta upp bä­ren igen och låt dem kall­na. Upp­re­pa på sam­ma sätt yt­ter­li­ga­re 4–5 gång­er, el­ler tills bä­ren är li­te ge­nom­skin­li­ga och ge­nom­kok­ta. Skum­ma av syl­ten ef­ter var­je upp­kok.

Ef­ter sista upp­ko­ket, ta gry­tan med bär och si­rap av vär­men. Låt syl­ten stå en stund, ta bort even­tu­ellt skum. Ös syl­ten i var­ma bur­kar, än­då upp till kan­ten. Sätt ge­nast på lock och för­va­ra i ky­len.

4

5

SOM­RI­GA BÄR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.