Rom­topf

Leva & Bo - - Hemgjort -

Ser­ve­ra ef­ter­rät­ten på klas­siskt vis med lätt­vis­pad gräd­de el­ler bjud som till­be­hör till ­des­ser­tos­tar. Gör en grund­sats och fyll på med me­ra bär, soc­ker och rom vart­ef­ter bä­ren mog­nar i la­gen. cir­ka 1 li­ter • 1 li­ter bär, till ex­em­pel jord­gub­bar, hal­lon, blå­bär, vin­bär, björn­bär och körs­bär • 3 dl strö­soc­ker • 2 msk musco­va­do­soc­ker • 2 dl rom Till ser­ve­ring: • lätt­vis­pad gräd­de

Ren­sa och skölj bä­ren. Var­va bär, strö­soc­ker och musco­va­do­soc­ker i en glas­burk. Häll på rom så att det pre­cis täc­ker. För­va­ra svalt.

Var­va med nya bär, allt ef­tersom de mog­nar, me­ra soc­ker och rom. Ska­ka om bur­ken så att sock­ret lö­ser sig. Låt stå och mog­na i sma­ken i cir­ka 3 vec­kor.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.