Vin­bärs­ge­lé

Leva & Bo - - Hemgjort -

La­ga ge­lén på rö­da el­ler vi­ta vin­bär. Vill du an­vän­da svar­ta vin­bär, ta 1 ½ dl vat­ten per li­ter bär. Gott till sön­dags­s­te­ken och som smak­sätt­ning i så­ser och gry­tor. cir­ka 7,5 dl • 2 l vin­bär • 2 dl vat­ten • be­räk­na 9 dl soc­ker per li­ter av­run­nen saft Ren­sa och skölj bä­ren, men re­pa dem in­te från stjäl­kar­na.

Ko­ka bär och vat­ten tills bä­ren av­gi­vit sin saft, cir­ka 10 mi­nu­ter. Häll bär­mas­san i en sil­ställ­ning och låt den själv­rin­na i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Mät upp den av­run­na saf­ten och be­räk­na mängd soc­ker som be­hövs.

Ko­ka upp saf­ten i sylt­gry­tan. Ta gry­tan av vär­men och rör för­sik­tigt i sock­ret. Ko­ka upp saft- och soc­ker­bland­ning­en tills det bubb­lar över he­la ytan.

Ta gry­tan av vär­men och låt stå i cir­ka 5 mi­nu­ter. Tag bort hin­nan som bil­dats. Ös upp ge­lé­en i var­ma, små glas­bur­kar, än­då upp till kan­ten. Sätt ge­nast på re­na lock och för­va­ra i kyl­skåp.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.