Fem­mi­nu­ter­sylt

Leva & Bo - - Hemgjort -

Det tar ba­ra fem mi­nu­ter att ko­ka den här un­der­ba­ra syl­ten som sma­kar som­mar. Tänk på att häl­la syl­ten på väl ren­gjor­da bur­kar. Syl­ten hål­ler sig i kyl­skåp 2-3 vec­kor. Vill du ha me­ra håll­bar sylt, till­sätt kon­ser­ve­rings­me­del. cir­ka 1 li­ter • 1 kg bär, hal­lon el­ler björn­bär el­ler 500 g hal­lon el­ler björn­bär + 500 g blå­bär • 1 ½ dl vat­ten • 3 msk ci­tronsaft • 800 g strö­soc­ker

Ren­sa och skölj bä­ren. Lägg bä­ren i en sylt­gry­ta. Till­sätt vatt­net och ci­tronsaf­ten och ko­ka i 5 mi­nu­ter. Blan­da i sock­ret och låt ko­ka i cir­ka ½ mi­nut.

Häll upp syl­ten på re­na, var­ma bur­kar och för­slut.

1

2

GE­LÉ & SYLT. Vin­bärs­ge­lén blir god till sön­dags­s­te­ken och fem­mi­nu­ters­syl­ten med hal­lon pas­sar till pann­ka­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.