Vi­la San­ta Re­ser­va 2012 (12507) Por­tu­gal, 199 kro­nor (1,5 li­ter)

Leva & Bo - - Vintest -

Maf­fig och ge­ne­rös smak som på­min­ner om björn­bär, ör­ter och va­nilj. Ba­lan­se­ra­de sy­ror. Fint med kött och grön­sa­ker från gril­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.