Pe­riqui­ta Ori­gi­nal 2013 (2574) Por­tu­gal, 139 kro­nor (1,5 li­ter)

Leva & Bo - - Vintest -

Gans­ka mjukt och li­te saf­tigt med drag av mör­ka bär och ör­ter. Pas­sar till en rost­biff­sal­lad med krä­mig kras­se­dres­sing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.