Fon­ta­na Can­di­da 2014 (2410) Ita­li­en, 123 kro­nor (1,5 li­ter)

Leva & Bo - - Vintest -

Ett rik­tigt som­mar­vin. Lätt­samt och ungt med druvi­ga, fris­ka to­ner och li­te ci­trus. Gär­na till ita­li­ens­ka de­li­ka­tes­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.