Lantligt & ru­stikt

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUND­STRÖM

En rik­tig klas­si­ker i lantköket är en med glasskäp­por, 1 250 kro­nor, Bygg­fa­bri­ken. 430 kro­nor för skär­men och 699 kro­nor för slad­den, Watt & ve­ke.

i äld­re, pa­ti­ne­rad stil, 80 ×100 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, EM. På Fin­torp är det fint att hänga gam­la kop­par­pan­nor, trä­red­skap el­ler an­nat som pas­sar sti­len, 79 kro­nor, Ikea. i re­jäl bo­mull i en ne­u­tral bei­ge färg, 79 kro­nor, Åh­léns. i guld­fär­gad me­tall, 20 cen­ti­me­ter hög, 149 kro­nor, El­los.

i trä, 150 × 45 cen­ti­me­ter, 5 445 kro­nor, House doctor. i me­tall och glas, 499 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. i ljuv­ligt blått,

50 × 50 cen­ti­me­ter, Him­la.

Ljusstake

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.