GLATT I GULT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Solgula va­sen Gabri­el är fin att kom­bi­ne­ra med and­ra va­ser i oli­ka fär­ger och stor­le­kar, 12 12 cen­ti­me­ter, 79 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.