Skri­ver kre­a­ti­va in­red­nings­böc­ker

Här bor:

Leva & Bo - - Inred Ute -

Sania, ma­ken P-G, dött­rar­na Li­sa, 23, och Han­na, 19, kat­ter­na Astrid och Stu­re.

Stu­ga i Sörm­land byggd 1946 med en boy­ta på cir­ka 30 kvadrat samt en lä­gen­het i Va­sas­tan i Stock­holm.

Sania är sty­list och för­fat­ta­re med upp­drag för en mängd oli­ka in­red­nings­ma­ga­sin. Hon har ock­så gett ut ett an­tal kre­a­ti­va in­red­nings­böc­ker med kol­le­gan Su­san­na Zac­ke.

Var:

Gör:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.