Sa­ni­as 3 tips för li­ten yta

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ha in­te för myc­ket sa­ker, ren­sa och be­håll ba­ra det du gil­lar.

Glöm in­te att an­vän­da ut­rym­met un­der säng­ar­na. Det är per­fekt för ex­em­pel­vis lå­dor.

Fixa smart för­va­ring. An­vänd väg­gar­na till hyl­lor och dölj för­va­ring i skåp, det ger ett stä­dat in­tryck. Sko­för­va­ring Fast, 399 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.