Läm­nar grästus­sar

Mo­dell: Max klip­py­ta: Kniv­typ: Klip­per: Klip­py­ta förs­ta/and­ra/tred­je för­sö­ket: Snabb­het: Han­te­ring av hin­der: Gräs­res­ter kan bloc­ke­ra: Kan ge ska­dor på fing­rar och hän­der: Be­tyg: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

MI632.

3 000 kvm. Ro­te­ran­de klinga. Slump­mäs­sigt.

Pris: Läs mer:

50/90/98 pro­cent.

3,0.

Nej. 3,8. Styr bort.

Nej.

Läm­nar tus­sar och långa strån. Krä­ver lång klipp­tid. 19 900 kro­nor

stihl.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.