Kla­rar in­te klip­py­tan

Mo­dell: Max klip­py­ta: Kniv­typ: Klip­per: Klip­py­ta förs­ta/and­ra/tred­je för­sö­ket: Snabb­het: Han­te­ring av hin­der:

Leva & Bo - - Guide -

Ro­bo­lin­ho 3000.

1 200 kvm. 2 fas­ta kniv­blad. Slump­mäs­sigt.

30/30/50 pro­cent.

2,0

ska­dar och fast­nar.

Nej 2,5.

Väl­ter,

Ja.

Bris­ter i sä­ker­het. 20 995 kro­nor.

al-ko.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.