Ra­mos Re­ser­va 2013 (6139) Por­tu­gal, 3 li­ter, 229 kr

Leva & Bo - - Vintest -

Här finns kryd­di­ga to­ner, mör­ka bär, li­te lak­rits och av­run­da­de sy­ror. Fint till pul­led pork med i pi­ta­bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.