Pe­riqui­ta Re­ser­va 2012 (2560) Por­tu­gal, 3 li­ter, 273 kr

Leva & Bo - - Vintest -

Smak­rikt med li­ten mog­nad, mörk frukt, plom­mon, kryd­dor och li­te ör­ter. Ba­lan­se­rad. Ut­märkt till grill­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.