Var hit­tar jag sill­bur­ken?

Hej! Jag vill så gär­na ve­ta var man kan hit­ta sill­bur­ken som göm­mer sig på bil­den från nr 24?

Leva & Bo - - Fråga Oss - CAR­RO

Den ro­sa sill­bur­ken pro­du­ce­ras ty­värr in­te läng­re. Pors­lins­bur­ken kom­mer ifrån Ge­f­le pors­lin och gjor­des i bå­de blått och ro­sa. Bur­kar­na till­ver­ka­des ef­ter att Ge­f­le pors­lins­fa­brik köp­tes upp av Upsa­la Eke­by ke­ra­mik och är där­för märk­ta med Upsa­la Eke­by Ge­f­le i bot­ten. Med li­te tur kan du hit­ta ett ex­em­plar på lop­pis. Håll ut­kik på Tra­de­ra ock­så!

Den ro­sa bur­ken, som skym­tas i bil­den, till­ver­ka­des av Ge­f­le pos­lin.

RET­RO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.