SÖT VÄGG­KONST

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Lek­full de­sign som pas­sar bå­de barn och vux­na. Det är fi­lo­so­fin bakom svens­ka Lilys is­land. Af­fisch Le tou­ris­te, 30 40 cen­ti­me­ter, 179 kro­nor, Gal­le­rix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.