In­re­da­re & staj­list

Ål­der: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

39. In­re­da­re och staj­list. Ut­bil­dad mark­nads­e­ko­nom.

I On­sa­la ut­an­för Gö­te­borg med man och två barn, Ve­raLi, 2, och Her­man, 6.

Har i skri­van­de stund 18 000 föl­ja­re på Instagram där Char­lot­te går un­der nam­net @black­bird­sty­le.

Bor:

Ak­tu­ell:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.