Mö­ble­rar of­ta om

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

31. Gift med fot­bolls­spe­la­ren Christi­an Wil­helms­son. Bar­nen Na­o­mi, Prin­ce och Len­nox.

För­äld­ra­le­dig och job­bar med oli­ka pro­jekt. Har ti­di­ga­re ar­be­tat som fo­to­mo­dell, dan­sa­re och pro­gram­le­da­re. De­lar med sig av var­da­gen på Instagram @ok­sa­nawil­helms­son.

Du­bai.

Gör:

Bor:

Ok­sa­nas favoriter!

Blom­mor Pos­ter Pos­ters de­sig­na­de av Da­vid Eh­renstråhle. Den­na he­ter The Mo­nu­men­tal Gui­de to New York och finns i två stor­le­kar, från 700 kro­nor, Ols­son & Gert­hel.

Köpt i Du­bai

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.