FÖR­NYA MED KA­KEL

Leva & Bo - - Snabbfixat -

ÅÅ Tänk på att vitt stan­dard­ka­kel går att för­änd­ra

och för­nya med och ut­an fog. ÅÅ Sätt kak­let om­lott för en lant­lig stil. ÅÅ Med ka­kel­färg blir sli­tet ka­kel som nytt. ÅÅAn­vänd en ka­kel­plat­ta som gryt­un­der­lägg. ÅÅ Kak­la på ett bord el­ler en hyl­la. ÅÅ För­änd­ra med själv­häf­tan­de ka­kelde­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.