Smar­ta & de­sig­na­de var­dags­pry­lar

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

3Du kan gå i tim­mar och för­und­ras bland al­la de­sig­na­de var­dags­pry­lar. Här finns ock­så gott om sa­ker du in­te viss­te att du be­höv­de av re­la­tivt okän­da de­sig­ners. Här finns nå­got för sto­ra och små.

Bland an­nat vid Ser­gels torg.

de­sign­tor­get.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.