Idyll på nä­ra håll

Leva & Bo - - Shoppingguide -

8Fjä­der­hol­mar­na pas­sar bra för den som in­te vill re­sa sär­skilt långt för att kom­ma bort från stan. Här finns gott om klip­por – per­fekt om du vill so­la och ba­da. Men ta en ti­dig båt om du vill hit­ta en le­dig klip­pa – Stock­holms när­mas­te skär­gårdsö blir lätt över­be­fol­kad. Det går bå­tar var­je tim­me från Stock­holms ci­ty, bå­de Ny­bro­ka­jen och Slus­sen, och det tar in­te mer än en halv­tim­me. Blir du hung­rig finns fle­ra re­stau­rang­er att väl­ja mel­lan.

fja­der­hol­mar­na.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.