Un­der äp­pel­trä­den

Leva & Bo - - Shoppingguide -

10Ta sju­ans spår­vagn ut på Djur­går­den. Pro­me­ne­ra någ­ra hund­ra me­ter och du ham­nar i pa­ra­di­set. Gräs­mat­tor att ha pick­nick på, ro­sor, växt­hus. Köp mat i växt­hu­set (räk­na med att du kan få köa) och sitt bland de kno­ti­ga äp­pel­trä­den. Här finns ock­så en fin träd­gårds­bu­tik och själv­plock av blom­mor.

Ro­sen­dals­te­ras­sen 12

ro­sen­dalstrad­gard.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.