Stil­ren de­sign

Leva & Bo - - Shoppingguide -

6Li­ka skan­di­na­viskt som stil­rent. En häf­tig lam­pa el­ler ”The thin­king mans chair”, hos Asplund finns hand­ploc­kad de­sign för­u­tom egen­de­sig­na­de möb­ler. Bra pre­sent­af­fär.

Si­byl­le­ga­tan 31

asplund.org

SKÄR­GÅRD. Fjä­der­hol­mar­na är en po­pu­lär skär­gårdsö i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.