En­het­ligt ute & in­ne

Leva & Bo - - Golv & Staket -

7Den­na grå klin­ker he­ter Buxy­tech och är 60 × 60 cen­ti­me­ter stor. Ste­nen mon­te­ras an­ting­en i sand el­ler som vi­sas på bil­den, med föt­ter. Med li­ka­dan sten bå­de in­ne och ute, känns ytan dub­belt så stor. 1 175 kro­nor per kvadrat­me­ter, Ka­kel­spe­ci­a­lis­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.