Tra­di­tio­nell käns­la

Leva & Bo - - Golv & Staket Utvalda Staket -

Gärds­går­den som sta­ket har många för­de­lar. Den an­das ­tra­di­tion och blir en del av ­fas­tig­he­tens ut­se­en­de, den ­till­ver­kas av sen­vux­en gran och är re­la­tivt un­der­hålls­fri i många år.

arvslin­dans­hant­verk.se, nm­gar­des­gard.se.

Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.