Hal­lou­mi­bur­ga­re med au­ber­gi­ne­rö­ra

Leva & Bo - - Sommarmat -

Ve­go­bur­ga­re på gril­lat bond­bröd med hal­lou­mi och ba­ba ghan­noush, au­ber­gi­nedipp från Mel­la­nöstern. Till den sal­ta os­ten sma­kar gril­lad vat­ten­me­lon här­ligt. 4 styc­ken • 400 g hal­lou­mi • oliv­ol­ja • cir­ka 400 g vat­ten­me­lon Ba­ba gha­noush – au­ber­gi­nedipp • 500–600 g au­ber­gi­ne • 2 hac­ka­de vit­löks­klyf­tor • 3 msk ta­hi­ni (se­sam­pas­ta) • pres­sad saft av ½ ci­tron • cir­ka ½ dl oliv­ol­ja • flingsalt • ny­mald pep­par Till ser­ve­ring • bröd, gär­na gril­lat bond­bröd • grön­sal­lad • röd­lök, ski­vad • fe­fe­ro­ni • ka­la­ma­ta­o­li­ver • ko­ri­an­der

Ski­va hal­lou­min. Pens­la med oliv­ol­ja. Ski­va me­lo­nen och skär bort ska­let. Pens­la med oliv­ol­ja. Gril­la hal­lou­mi och vat­ten­me­lon över glöd.

Ser­ve­ra på gril­lat bröd med sal­lad. Top­pa med en klick ba­ba gha­noush, röd­löks­ring­ar, fe­fe­ro­ni, oli­ver och ko­ri­an­der. Ser­ve­ra res­ten av au­ber­gi­nedip­pen till.

Ba­ba gha­noush: Sätt ug­nen på 200 gra­der. Pric­ka au­ber­gi­neska­let med en gaf­fel. Ba­ka au­ber­gi­ner­na i mit­ten av ug­nen tills ska­let bör­jar skrynk­la sig, cir­ka 30 mi­nu­ter.

Skär bort blad­fäs­tet, dra av ska­let och skär i mind­re bi­tar. Mixa in­gre­di­en­ser­na och sma­ka av med salt och pep­par. Låt sma­ker­na mog­na fö­re ser­ve­ring.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.