In­lag­da körs­bär

Leva & Bo - - Sött & Syrligt -

Gott att ser­ve­ra till lag­rad ost. 1 burk • 500 g körs­bär • 1 dl soc­ker • ½ dl portvin • 4 msk vit bal­sam­vi­nä­ger • 2 krydd­pep­par­korn • 1 ka­nel­stång • 1 tsk fin­hac­kad färsk ing­e­fä­ra Kär­na ur körs­bä­ren. Lägg al­la ingre­di­en­ser för­u­tom körs­bä­ren i en ka­strull och låt sju­da på svag vär­me i någ­ra mi­nu­ter tills vi­net ko­kat ner nå­got. Till­sätt körs­bä­ren och sjud i cir­ka 10 mi­nu­ter. La­gen ska då in­te va­ra för sim­mig ut­an tjock­nat nå­got.

Häll ge­nast upp på väl ren­gjor­da bur­kar och för­slut. För­va­ra i ky­len.

Ser­ve­ra till lång­lag­rad hård­ost. Är även gott till krä­mi­ga getos­tar som in­te är allt för skar­pa i sma­ken.

1 2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.