Körs­bärs­glass med havreflarn

3

Leva & Bo - - Sött & Syrligt -

Snabb och en­kel des­sert där vi an­vän­der oss av en smart gen­väg. Köp hem rik­tigt god va­nilj­glass av hög kva­li­té. Blan­da med sjud­na körs­bär och ser­ve­ra med kris­pi­ga havreflarn. 4 per­so­ner och cir­ka 30 havreflarn Havreflarn: • 75 g smör • 1 dl hav­re­gryn • 1 dl ve­te­mjöl • 1 dl strö­soc­ker • 2 msk visp­gräd­de • 2 msk ljus si­rap • ¼ tsk bak­pul­ver • 100 g mörk cho­klad Körs­bärs­kom­pott: • 1 kg körs­bär • 2 dl soc­ker • 1 va­nilj­stång • 1 l god va­nilj­glass Sätt ug­nen på 200 gra­der. Smält smö­ret i en ka­strull. Häll upp i en bun­ke och till­sätt öv­ri­ga

1 2

ingre­di­en­ser. Rör tills allt blan­dats or­dent­ligt.

Lägg bak­plåts­pap­per på en plåt och klic­ka ut cir­ka 1 msk smet med li­te av­stånd. Gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 4–5 mi­nu­ter tills ka­kor­na har fått en fin gyl­len­brun färg.

Låt ka­kor­na sval­na. Skär cho­kla­den i mind­re bi­tar. Smält cho­kla­den i vat­ten­bad el­ler i mikron. Ring­la över flar­nen och ställ att sval­na.

Ko­ka upp körs­bär med soc­ker. De­la va­nilj­stång­en på mit­ten och skra­pa ner frö­na. Sjud tills bä­ren mjuk­nat och kom­pot­ten tjock­nat.

Ploc­ka bort al­la kär­nor och låt kom­pot­ten kall­na. Ställ fram glas­sen att mjuk­na och rör in kom­pot­ten i glas­sen. Det blir fint om man in­te rik­tigt blan­dar or­dent­ligt. Ställ in i fry­sen en stund. Lägg upp glass och ser­ve­ra med havreflarn.

4

5

6

GLASS. Sval­ka dig med en här­lig körs­bärs­glass i vär­men. OST. In­lag­da körs­bär pas­sar bra till get­ost, lång­lag­ra­de hård­os­tar el­ler blå­mö­ge­lost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.