Vem är konst­nä­ren?

Jag gil­lar verk­li­gen tid­ning­en LE­VA&BO! I num­mer 25 läs­te jag om en konst­när i ar­ti­keln ”Konst & möns­ter i 40-tals­vil­lan”. Jag skul­le vil­ja ha hen­nes ef­ter­namn och hem­si­da om hon har nå­gon ef­tersom jag är in­tres­se­rad av tav­lor­na hon må­lar. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MAG­DA­LE­NA

Vad kul att du gil­lar tid­ning­en! Den Gö­te­borgs­ba­se­ra­de konst­nä­ren he­ter Char­lot­te Ols­son och är spe­ci­a­li­se­rad på att ta till­va­ra på gam­malt hant­verk och ge det nytt liv. Hon lyf­ter bland an­nat fram bort­glömd kvin­no­kraft i form av oli­ka hand­ar­be­ten. Du når hen­ne via hem­si­dan char­lot­te­ols­son.se. KONST. I LE­VA&BO num­mer 25 kun­de vi se konst­nä­ren Char­lot­te Ols­sons hem och konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.