Var kan jag kö­pa tall­ri­ken?

Hej! På si­dan 72 i num­mer 22 av LE­VA&BO finns ett re­cept på au­ber­gi­ne­tacos av Lei­la Lind­holm. Jag und­rar var man får tag på fa­tet rät­ten är ser­ve­rad på?

Leva & Bo - - Fråga Oss - KAJ­SA

Den lil­la tall­ri­ken är köpt i bu­ti­ken Fishs Ed­dy på 889 Bro­ad­way i New York. Bu­ti­ken är spe­ci­a­li­se­rad på pry­lar till det du­ka­de bor­det och här finns bå­de ny­pro­du­ce­rat och vin­tage pors­lin. På hem­si­dan fish­sed­dy. com kan du kol­la in ut­bu­det. Ty­värr skic­kar in­te webb­bu­ti­ken pa­ket in­ter­na­tio­nellt i nu­lä­get. Dags för en shop­pingre­sa till New York kanske?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.