VÄR­ME­KÄL­LA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Blå ljuslyk­ta i glas med re­li­ef­möns­ter och hand­tag i mäs­sings­fär­gad me­tall, 14 × 35 cen­ti­me­ter in­klu­si­ve hand­tag, 249 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.