Har gjort ta­pet­möns­ter

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

38. I en lä­gen­het i Ma­jor­na, Gö­te­borg.

Två barn. Form­gi­va­re och konst­när.

Har gjort ta­pet­möns­ter för Borå­sta­pe­ter. Gör in­red­nings­bil­der av träd och blom­mor. Job­bar med en ut­ställ­ning.

ma­l­in­sig­nahl.blogs­pot.com

Fa­milj: Gör:

Ak­tu­ell:

Läs mer:

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.