EF­TER­LÄNG­TAD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ike­as kol­lek­tion Skogs­ta sälj­star­tas i fle­ra eu­ro­pe­is­ka län­der i höst, men kom­mer till Sve­ri­ge först vå­ren 2016. Trots det är kol­lek­tio­nen re­dan hett om­ta­lad på so­ci­a­la me­di­er. Skogs­ta be­står av köks­pro­duk­ter i aka­ci­a­trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.