MORBERGS MOR­TEL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

I slu­tet av au­gusti släpps Per Morbergs nya kökskol­lek­tion be­stå­en­de av bland an­nat lä­der­för­klä­de och stek­pan­nor i gjut­järn. Mor­tel i opo­le­rad gra­nit, 499 kro­nor, Mor­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.