Put­sa silv­ret

Stä­da mil­jö­vän­ligt och ut­an ke­mi­ka­li­er. Här är åt­ta tips på oli­ka sa­ker du kan an­vän­da så­pa till.

Leva & Bo - - Husmorstips - Av EM­MY LUND­STRÖM

Sil­ver­be­stick och guld- och sil­ver­smyc­ken blir som nya ef­ter en om­gång med grön­så­pa. Dop­pa be­stic­ken i såp­vat­ten och tor­ka av. Smyc­ken kan du gni­da in med kon­cen­tre­rad så­pa, sköl­ja och tor­ka av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.