Gui­de till sti­len

Inred som hem­ma hos Da­ni­el och Ka­ro­li­na – mo­dernt och my­sigt. Här är någ­ra tips för att ska­pa sti­len.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Fjä­rils­tryck från dans­ka Ha­ge­dorn­ha­gen, finns i fle­ra fär­ger, 369 kro­nor, Lou­i­se in­te­ri­ör.

Sö­ta prints Gu­la de­tal­jer Ljusstake Nappu­la, li­ten, 299 kro­nor, De­sig­non­li­ne.se. Läc­ker lam­pa Grass­hop­per från Gu­bi i de­sign av Gre­ta Mag­nus­son Grossman i Vin­tage red, 6 715 kro­nor,

Län­na möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.