3 tips till en mo­dern, om­bo­nad stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ty­ger i oli­ka fär­ger och möns­ter är vik­tigt för sti­len. Har man en ne­u­tral bas pas­sar det mesta till­sam­mans.

Sam­la oli­ka prints och tav­lor i grup­per i en per­son­lig bland­ning.

Om du har vi­ta väg­gar i de fles­ta rum blir en mönst­rad ta­pet i nå­got rum en här­lig de­talj. Ta­pe­ten på bil­den kom­mer från Borå­sta­pe­ter och he­ter Ori­en­tal broca­de, 389 kro­nor per rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.