”De fles­ta möb­ler har vi fyn­dat till en li­ten peng”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Hu­set an­das som­mar, och den lant­li­ga sti­len är som klippt och sku­ren. Här sam­sas lop­pis­fynd med hem­ma­byg­ge, ar­ve­gods och en och an­nan ny pryl. Ba­sen är ljus där svar­ta, grå och bei­ge de­tal­jer ger den lju­sa in­red­ning­en ka­rak­tär. Ma­rie tyc­ker myc­ket om blom­mor och som­mar­tid ser hon till att det finns va­ser med blom­mor i he­la hu­set, vil­ket ger rum­men en le­van­de käns­la där na­tu­ren gör sig påmind och blir en del av in­red­ning­en.

– Jag tyc­ker myc­ket om att gå på lop­pis och de fles­ta möb­ler har vi fyn­dat till li­ten peng. Det är nå­got visst med gam­la sa­ker, de har sin egen histo­ria att be­rät­ta, det gil­lar jag, sä­ger Ma­rie.

IN­NAN­FÖR VE­RAN­DAN LIG­GER den ny­re­no­ve­ra­de hal­len som har ett prak­tiskt och snyggt golv med en svart­vit ru­tigt plast­mat­ta från Tar­kett. På bot­ten­plan finns även det här­li­ga lantköket som ge­nom­gått en bud­getre­no­ve­ring. Ved­spi­sen är en kär fa­vo­rit som är ned­flyt­tad från över­vå­ning­en där den ti­di­ga­re stod när hu­set an­vän­des som två­fa­miljs­hus.

– Vi är så gla­da för spi­sen, i år har det va­rit så kallt att vi fak­tiskt har el­dat än­da in i ju­ni. Men nu har som­ma­ren änt­li­gen kom­mit, så den en­da funk­tion som ved­spi­sen fyl­ler just nu är som av­ställ­nings­y­ta. Tids nog kom­mer höst­stor­mar­na vi­na runt hus­knu­ten och vi be­hö­va vär­ma oss vid den, sä­ger Ma­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.