3 tips för lant­lig & gra­fisk stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Håll dig till na­tur­fär­ger, svart och vitt som bas i ditt hem.

Blan­da in mönst­ra­de tex­tili­er och pry­lar i svart och vitt för att få liv.

An­vänd en ljus bas i de fles­ta rum­men och bäd­da med vi­ta säng­klä­der för att få ett still­samt sov­rum. Här in­spi­ra­tion från H&M ho­me.

Re­jäl mat­ta Svart­vit tras­mat­ta av bo­mull och sjö­gräs, 70 × 200 cen­ti­me­ter, Åh­léns. Ro­man­tisk stil Ser­ve­ra kakor snyggt, fat, 199 kro­nor, El­los. Fin de­talj Ste­ge som pas­sar in­om­hus, 299 kro­nor, El­los. Bok­stä­ver Ba­ra att hänga på väg­gen, tav­la, 499 kro­nor, Mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.