Stor cock­tail­to­mat& fe­ta­ost­paj

Leva & Bo - - Goda Tillbehör -

Den här pa­jen blir ett gott och ma­tigt in­slag till kräf­tor­na. Låt den gär­na vi­la en tim­me fö­re ser­ve­ring, då blir det lät­ta­re att skä­ra i fi­na bi­tar. 8 por­tio­ner Deg: • 4 ½ dl ve­te­mjöl • 200 g kyl­skåpskallt smör,

sku­ret i tär­ning­ar • 6–8 msk is­vat­ten Äggsmet: • 4 ägg • 3 dl mat­lag­nings­gräd­de • 1 tsk salt • 1 krm ny­ma­len svart­pep­par • 1 tsk fin­hac­kad tim­jan Fyll­ning: • 200 g grov­ri­ven lag­rad ost el­ler

väs­ter­bot­ten­sost • 150 g smu­lad fe­ta­ost • 100 g cock­tail­to­ma­ter, de­la­de Till gar­ne­ring: • ny­ma­len svart­pep­par • färs­ka ör­ter, till ex­em­pel tim­jan

Mät upp mjöl och smör i en mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv och kör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt vatt­net un­der ma­ski­nens gång och ar­be­ta till en deg. Tryck ut de­gen i en paj­form med lös­tag­bar kant, cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, så att den kom­mer upp li­te över kan­ten. Låt pa­jen vi­la i fry­sen i cir­ka 30 mi­nu­ter. Värm ug­nen till 225 gra­der. För­gräd­da pa­jen i mit­ten av ug­nen tills den fått li­te färg, 12–15 mi­nu­ter.

Vis­pa ihop in­gre­di­en­ser­na till äggsme­ten.

Var­va ri­ven ost, smu­lad fe­ta­ost och äggsmet i pa­jen. Top­pa med to­ma­ter­na. Täck pa­jen med alu­mi­ni­um­fo­lie och sätt i ned­re de­len av ug­nen. Sänk ugns­tem­pe­ra­tu­ren till 200 gra­der och gräd­da pa­jen i 40 mi­nu­ter. Ta bort fo­li­et och gräd­da pa­jen i yt­ter­li­ga­re cir­ka 20 mi­nu­ter el­ler tills äggsme­ten stel­nat och pa­jen fått fin färg. Pepp­ra och gar­ne­ra med färs­ka ör­ter in­för ser­ve­ring­en.

1 2 3

4

5

Li­me­ma­jo

Krä­mig li­me­ma­jo är fint till­be­hör till kräf­tor­na. 8 por­tio­ner • 2 dl ma­jon­näs • finstrim­lat skal av 1 li­me • färsk­pres­sad saft av ½ li­me • 1 dl vis­pad gräd­de

Blan­da ma­jon­näs, li­me­skal och li­mesaft. Vänd ner gräd­den.

1

Muns­bi­tar av chips top­pa­de med kryd­dig kräft­rö­ra pas­sar per­fekt till den egen­kryd­da­de snap­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.