Form­bröd med oli­ver

Leva & Bo - - Goda Tillbehör -

8 por­tio­ner • 2 dl kärn­fria oli­ver • 6 dl ve­te­mjöl + cir­ka 1 dl till

ut­bak­ning­en • 1 ½ tsk bak­pul­ver • ¼ tsk salt • 2 dl fär­skri­ven par­me­san • 75 g smör • 1 msk soc­ker • 1 ägg • cir­ka 2 dl mjölk Till ser­ve­ring: • kräft­smör, se re­cept ne­dan

Skölj oli­ver­na och klap­pa dem tor­ra med hus­hålls­pap­per.

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Sik­ta mjö­let till­sam­mans med bak­pulv­ret och sal­tet ner i en bun­ke. Blan­da i os­ten. Fin­för­de­la smö­ret i mjö­let med fing­er­top­par­na el­ler i mat­be­re­da­re. Till­sätt sock­ret och äg­get blan­dat med mjöl­ken. Ar­be­ta sam­man till en deg, späd med li­te me­ra mjölk om det be­hövs.

Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord, knå­da in oli­ver­na och for­ma den till ett bröd. Lägg det i en bröd­form, cir­ka 1 ½ li­ter, med bak­plåts­pap­per och gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter. Sänk tem­pe­ra­tu­ren till 175 gra­der och gräd­da yt­ter­li­ga­re 20 mi­nu­ter el­ler tills brö­det är ge­nom­gräd­dat och har spruc­kit upp.

1

2

3

Kräft­smör

8 por­tio­ner • 125 g smör, nor­mal­sal­tat och

rumstem­pe­re­rat • ¼ krm salt • 1 tsk ci­tronsaft • 1–2 drop­par ta­ba­sco • 1 dl fin­hac­ka­de kräft­stjär­tar • 1 msk fin­hac­kad dill

Lägg smö­ret i en bun­ke och vis­pa upp det med el­visp. Till­sätt salt, ci­tronsaft och ta­ba­sco och vis­pa ihop. Blan­da i kräft­stjär­tar och dill.

1

Rä­kor som kräf­tor

8 por­tio­ner • 1–1,2 kg frys­ta rä­kor Kräft­lag: • 2 li­ter vat­ten • 2–3 msk salt • 1–2 msk soc­ker • cir­ka 10 dill­kro­nor med stjäl­kar

Ko­ka upp vat­ten, salt, soc­ker och dill­kro­nor med stjäl­kar. Ko­ka la­gen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Sma­ka av. Si­la la­gen och låt den kal­na.

Halv­ti­na rä­kor­na och lägg dem i ren­gjor­da glas­bur­kar. Fyll på med la­gen så att den täc­ker rä­kor­na. Låt stå i kyl­skåp över nat­ten.

1

2

Frys­ta rä­kor i kräft­lag och dill­dof­tan­de väs­terås­gur­ka.

INLAGT.

HEM­BA­KAT. Ser­ve­ra ett gott bröd och fest­ligt

smör till kräft­buffén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.