Snabb­sal­tad Väs­terås­gur­ka

Leva & Bo - - Goda Tillbehör -

1 kg • 1 kg Väs­terås­gur­ka • 2–3 dill­kro­nor • 2 svartvin­bärs­blad • 3 vit­löks­klyf­tor • 1 bit pep­par­rot • 1 msk grovt salt

An­sa gur­kan. Grov­hac­ka dill och vin­bärs­blad. Pres­sa vit­lö­ken. Ska­la och ski­va pep­par­ro­ten.

Blan­da allt med sal­tet i en plast­på­se och knyt ihop. El­ler var­va allt med sal­tet i en ren­gjord burk med tätt­slu­tan­de lock. Låt stå i kyl­skåp, 2–3 tim­mar el­ler över nat­ten. Vänd på­sen el­ler ska­ka bur­ken för­sik­tigt, 2–3 gång­er un­der ti­den.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.