Kan­ta­rell­piz­za

Leva & Bo - - Goda Tillbehör -

Du kan ock­så an­vän­da köpt piz­za­bot­ten el­ler färsk smör­deg. 8 por­tio­ner Deg: • 2 ½–3 dl ve­te­mjöl + 3 msk till

ut­bak­ning­en • ½ tsk salt • 1 tsk bak­pul­ver • 2 ½ dl yog­hurt, rysk el­ler

tur­kisk Top­ping: • 3 dl ri­ven piz­za­ost • 1 li­ter ren­sa­de kan­ta­rel­ler • 2–3 msk smör till stek­ning • flingsalt • ½ kru­ka gräslök Sätt ug­nen på 250 gra­der. Blan­da mjöl, salt och bak­pul­ver i en mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv. Till­sätt yog­hurt, blan­da till en smi­dig deg. Till­sätt even­tu­ellt me­ra mjöl, de­gen får in­te bli för hård.

Ta upp den klad­di­ga de­gen på ett väl­mjö­lat bak­plåts­pap­per. Strö över me­ra mjöl och tryck ut de­gen med mjö­la­de hän­der till en piz­za, cir­ka 30 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Top­pa med ost. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Fräs kan­ta­rel­ler­na (de­la sto­ra svam­par) knap­ri­ga i smör i 5–10 mi­nu­ter.

Ta ut piz­zan och skär i bi­tar. Top­pa med kan­ta­rel­ler­na. Sal­ta. Klipp över gräslö­ken.

1 2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.