Allt-i-ett-gry­ta med kräf­tor

Leva & Bo - - Goda Tillbehör -

Du kan an­vän­da van­lig gry­ta el­ler fisk­kit­tel med gal­lerin­sats. Söt­po­ta­ti­sen kan by­tas mot van­lig potatis. 8 por­tio­ner • 1 kg frys­ta kräf­tor • 2–4 söt­po­ta­ti­sar, cir­ka 700 g,

väl­tvät­ta­de el­ler ska­la­de • 2–3 majskol­var • 100 g rök­ta kryd­di­ga kor­var, till

ex­em­pel cho­ri­zo Bul­jong: • 1 gul lök • 1–2 vit­löks­klyf­tor • 3 msk majs­ol­ja • 1 höns­bul­jong­tär­ning • 1,2 li­ter ko­kan­de vat­ten • 3 dl torrt vitt vin, gär­na

mat­lag­nings­vin • 1 bu­kett färsk ore­gano

(4–5 kvis­tar) Till gar­ne­ring och ser­ve­ring: • 2–3 krm havs­salt el­ler flingsalt • 2–3 krm chi­li­fling­or • färsk ore­gano • me­lo­n­sal­sa i man­go­sås, se

se­pa­rat re­cept • ci­tron­klyf­tor

Bör­ja med bul­jong­en. Ska­la och hac­ka lö­ken och vit­lö­ken.

Fräs lök och vit­lök i ol­ja i en stor gry­ta i cir­ka 3 mi­nu­ter. Smu­la ner bul­jong­tär­ning­en och fräs 1 mi­nut. Till­sätt vatt­net, vi­net och ore­gano, ko­ka upp och sjud i cir­ka 5 mi­nu­ter.

De­la po­ta­ti­sen. Skär majskol­var i mind­re bi­tar. Skär kor­ven i ski­vor.

Lägg i potatis, majs och korv i bul­jong­en och ko­ka un­der lock i cir­ka 15 mi­nu­ter el­ler tills allt är ge­nom­kokt.

Lägg i kräf­tor­na och ko­ka 3–5 mi­nu­ter el­ler tills de är ge­nom­var­ma. Ta upp kräf­tor, potatis, majs och korv. Gar­ne­ra med salt, chi­li­fling­or och ore­gano.

Si­la bul­jong­en och ser­ve­ra den vid si­dan av.

Ser­ve­ra med me­lo­n­sal­lad i man­go­sås och ci­tron­klyf­tor.

1

2

3

4

5

6

7

Me­lo­n­sal­lad i man­go­sås

8 por­tio­ner • 1 li­ter tär­nat me­lo­n­kött, gär­na

oli­ka sor­ter Sås: • 1 mo­gen man­go • 1 dl sweet chi­lisås på flas­ka • 1–2 tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger Till gar­ne­ring: • ½ kru­ka ko­ri­an­der, hac­kad

Ska­la man­gon. Skär man­go­köt­tet i bi­tar och mixa med chi­liså­sen. Sma­ka av med vi­nä­gern.

Lägg me­lo­n­bi­tar­na i en skål. Häll över så­sen. Top­pa med ko­ri­an­der.

1

2

MÄTTANDE. Spän­nan­de och ma­tigt med kräf­tor, majs­kol­var,

cho­ri­zo och potatis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.