Äp­pel­träng­sel

Leva & Bo - - Goda Tillbehör -

Det sma­kar him­melskt gott med en bit söt, hem­ba­kad äp­pel­ka­ka ef­ter kräf­tans säl­ta. 8 por­tio­ner • 150 g kyl­skåpskallt smör • 150 g soc­ker • 1 ägg • 150 g ve­te­mjöl • 1 tsk bak­pul­ver • 3–4 äpp­len • 1 dl has­sel­nötskär­nor • 2–3 msk flor­soc­ker • 1–1 ½ dl ko­las­ås, på burk el­ler tub Sätt på ug­nen på 200 gra­der. Kör smö­ret, sku­ret i små bi­tar, och sock­ret i en

1 2

mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv, vitt och pö­sigt. Till­sätt äg­get och kör tills allt blan­das. Till­sätt mjö­let blan­dat med bak­pulv­ret och kör till en jämn smet.

Lägg sme­ten i en kak­form klädd med bak­plåts­pap­per och jäm­na ut den med bak­si­dan av en mat­sked.

De­la, kär­na ur och skär äpp­le­na i klyf­tor. Stick ner dem i sme­ten. Hac­ka och strö över nöt­ter­na. Gräd­da ka­kan i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 35 mi­nu­ter. Sik­ta över flor­sock­ret. Låt kall­na. Ring­la över ko­las­å­sen.

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.