Var finns krydd­kvar­nar­na?

I si­dan 33 i num­mer 27 av LE­VA & BO finns en bild på jät­te­fi­na salt- och pep­par­kvar­nar. Men de finns in­te med i list­ning­en över köp­stäl­len och pris. Var kan jag hit­ta dem? Su­per­tack­sam för svar!

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NA-KA­RIN

Krydd­kvar­nen i trä och ke­ra­mik kom­mer från dans­ka Kähler, he­ter Ham­mers­høi och är de­sig­nad av Hans-Christi­an Bau­er. Den räff­la­de ke­ra­mik­top­pen finns i oli­ka fär­ger. Du hit­tar krydd­kvar­nen bland an­nat på De­sig­non­li­ne.se för 449 kro­nor.

SNYGGT PAR. Salt- och pep­par­kvar­nar i dansk de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.